Noi, Def Art Grup SRL, suntem o firmă de servicii profesionale, axată pe realizarea comenzilor de mobilier primite de la clienților noștri. Vă respectăm și ne angajăm să vă onorăm și să vă protejam intimitatea. Această notificare de confidențialitate descrie politicile și practicile noastre privind confidențialitatea cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când le procesăm în contextul accesării site-ului nostru și stabilește drepturile dvs. de confidențialitate. Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de această politică de confidențialitate sau de datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la vanzari@mobiladef.ro

S.C. Def Art Grup SRL, RO 18437718 sect. 2, Bucuresti, colecteaza si proceseaza datele cu caracter personal ale potentialilor clienti, clienti si parteneri, în scopul de a încheia, executa sau rezilia un contract, in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia datelor la nivel european. Rolul prezentei Politici de Confidentialitate este de a descrie categoriile de date pe care le prelucrăm, modalitatea si scopurile în care le colectăm si diversele drepturi si optiuni de care dispuneti în acest sens.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

         Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea societatii pe care o reprezentati, adresa sediului, numărul de telefon, de fax si adresa de e-mail;

         Informatii comerciale prelucrate în scopul de a încheia, executa si rezilia un contract, sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instructiuni acordate, plăti efectuate,istrumente bancare (CEC,B.O);

         Informatii colectate din surse publice.

S.C Def Art Grup SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri: 

         în scopul de a încheia, executa sau rezilia un contract cu dumneavoastră;

         in scopul desfăşurării activităţilor ;

          in scopul respectarii obligatiilor noastre legale;

         protejarea securitătii si gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintărilor de securitate, fraudelor sau a altor activităti infractionale sau malitioase;

         in scopuri de asigurare;

         in scopul monitorizării si evaluării conformitătii cu politicile si standardele noastre;

         in scopul respectării hotărârilor judecătoresti si exercitării si/sau apărării drepturilor noastre legale;

         in orice scop aferent si/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.  

 Datele cu caracter personal  pot fi divulgate doar când ne instruiti sau ne acordati permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activităti frauduloase sau infractionale, efective sau suspectate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile mentionate anterior  sau atunci când vă retrageti consimtământul (dacă este cazul) si subscrisa nu mai are obligatia legală de a continua să stocheze datele respective.  

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

         dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le detinem;

         dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte si dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

         dreptul de a face o plangere  pentru apararea oricaror drepturi garantate de regulament si despre care considerati ca au fost incalcate;

         dreptul la stergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situatiile în care v-ati retras consimtământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.

 

Contact

Def Art Grup SRL este operatorul de date cu caracter personal in scopul Regulamentului General de Protectie a Datelor.

Dacă aveți orice nelamurire cu privire la modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, ne puteți contacta la adresa de e-mail vanzari@mobiladef.ro